Stěnový systém Izopol Maxfix

  • Vysoký tepelný odpor – systém umožňuje maximální možnou úsporu energie
  • Tepelná setrvačnost – na rozdíl od lehkých konstrukcí nabízí domu nezbytnou tepelnou setrvačnost
  • Vzduchotěsnost – ŽB skelet nabízí výbornou vzduchotěsnost objektu, která je základním parametrem šetrného domu
  • Konstrukce bez tepelných mostů – nehrozí rosení a plíseň na povrchu
  • Vysoká variabilita – možnost vytvářet téměř jakýkoliv půdorysný tvar
  • Rychlá výstavba – MaxFix je jen pokračováním stavebnice LEGO pro dospělé
  • Jaký dům je pevnější? - železobetonový skelet eliminuje praskání při sedání stavby
  • Snadná montáž instalací – místo sekáčů a kladiv jen odporový drát
  • Akustika – při správné konstrukci stěny reálně naměřen útlum 60 dB (požadavek ČSN min. 53 dB)
  • Český výrobce IZOPOL – silná společnost, kvalita, pružná spolupráce, rychlá dodávka materiálu

Maxfix je ucelený stavební systém pro stavbu svislých i stropních konstrukcí, který je díky svým vlastnostem předurčen pro vysoce ekonomickou, nízkoenergetickou a pasivní výstavbu rodinných, bytových, komerčních a administrativních budov, ale také pro stavbu špičkových bazénů, garáží a dalších staveb, kde chcete výrazně šetřit energii na vytápění nebo chlazení. Jeho jedinečnost tkví ve spojení nadstandardní tepelné izolace, akumulace tepla, rychlé výstavby, akustických vlastností, tuhé konstrukce a snadné instalace rozvodů.

 

Systém se skládá z tvárnic z pěnového polystyrénu, spojovaných plastovými spojkami zaručujícími tuhost při betonáži. Systém MaxFix má obrovskou výhodu, a to je jeho variabilita, možnost vytvářet jakýkoliv půdorysný tvar, protože všechny díly jsou vyráběny na míru každému individuálnímu projektu. Systém, který je při stavbě bedněním (ŽB konstrukce), následně přebírá funkci dokonalé tepelné izolace budovy.

 

venkovní dílecbetonové jádrovnitřní díleccelková síla pláště
7 cm 14 cm 7 cm 28 cm
14 cm 14 cm 7 cm 35 cm
21 cm 14 cm 7 cm 42 cm
28 cm 14 cm 7 cm 49 cm
35 cm 14 cm 7 cm 56 cm

 

lambda 0,036

 

U = 0,25 W/m2K R = 3,98 m2K/W
U = 0,17 W/m2K R = 5,92 m2K/W
U = 0,13 W/m2K R = 7,87 m2K/W
U = 0,10 W/m2K R = 9,81 m2K/W
U = 0,09 W/m2K R = 11,76 m2K/W

 

Přehled typů

 

Výrobky jsou certifikovány ve shodě s ČSN EN 13 163, pod dozorem TZÚS Předměřice a dle požadavků německé normy DIN 13163 a DIN 4102, jejíž dodržení sleduje MFPA Lipsko. Při výrobě a způsobu použití izolačních desek jsou dodrženy také normy EPS Sdružení zpracovatelů pěnového polystyrenu v ČR.

 

EPS 50 Z

Šikmé střechy mezi a pod krokvemi, zavěšené podhledy

EPS 70 Z

Stěny s výjimkou kontaktních zateplovacích systémů

EPS 100 Z

Šikmé střechy nad krokvemi, běžně zatížené podlahy, obvodové stěny pod terénem s izolací proti vodě

EPS 70 S Stabil

Podkladní vrstvy izolací plochých střech

EPS 100 S Stabil

Ploché střechy a podlahy s běžným zatížením

EPS 150 S Stabil

Ploché střechy a podlahy vysoce zatížené

EPS 200 S Stabil

Ploché střechy a podlahy vysoce zatížené, izolace suterénních konstrukcí bez izolace proti vodě

EPS 70 F Fasádní

Kontaktní zateplovací systémy stěn

EPS 100 F Fasádní

Kontaktní zateplovací systémy stěn

EPS T 3500

Plovoucí podlahy s útlumem kročejového hluku se zatížením max. 3,5 kN/m2

EPS T 5000

Plovoucí podlahy s útlumem kročejového hluku se zatížením max. 5 kN/m2

EPS P Perimetr

Obvodové stěny pod terénem bez izolace proti vodě

EPS 50 Z

Šikmé střechy mezi a pod krokvemi, zavěšené podhledy

EPS 70 Z

Stěny s výjimkou kontaktních zateplovacích systémů

EPS 100 Z

Šikmé střechy nad krokvemi, běžně zatížené podlahy, obvodové stěny pod terénem s izolací proti vodě

EPS 70 S Stabil

Podkladní vrstvy izolací plochých střech

EPS 100 S Stabil

Ploché střechy a podlahy s běžným zatížením

EPS 150 S Stabil

Ploché střechy a podlahy vysoce zatížené

EPS 200 S Stabil

Ploché střechy a podlahy vysoce zatížené, izolace suterénních konstrukcí bez izolace proti vodě

EPS 70 F Fasádní

Kontaktní zateplovací systémy stěn

EPS 100 F Fasádní

Kontaktní zateplovací systémy stěn

EPS T 3500

Plovoucí podlahy s útlumem kročejového hluku se zatížením max. 3,5 kN/m2

EPS T 5000

Plovoucí podlahy s útlumem kročejového hluku se zatížením max. 5 kN/m2

EPS P Perimetr

Obvodové stěny pod terénem bez izolace proti vodě

 

Přehled typů a klasifikace jejích vlastností dle normy ČSN EN 13163

  EPS 50 Z EPS 70 Z EPS 100 Z EPS 70 S 
Stabil
EPS 100 S
Stabil
EPS 150 S
Stabil
EPS 200 
S Stabil
EPS 70 F 
Fasádní
EPS 100 
F Fasádní
EPS T 
3500
EPS T 
5000
EPS 
Perimetr
Souč. tep. Vodivosti W/m.K 0,042 0,039 0,037 0,039 0,037 0,035 0,034 0,039 0,037 0,045 0,039 0,034
Odchylka tloušťky T mm T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T4 T4 T1
Odchylka délky L mm L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L2 L2 L1 L1 L2
Odchylka šířky W W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W2 W2 W1 W1 W2
Pravoúhlost S S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S2 S2 S1 S1 S2
Rovinnost P P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P4 ±3 mm P4 ±3 mm P3 P3 P4 ±3 mm
Pevnost v ohybu BS BS 75 BS 115 BS 150 BS 115 BS 150 BS 200 BS 250 BS 115 BS 150 BS 50 BS 75 BS 250
Napětí v tlaku CS(10) CS(10)50 CS(10)70 CS(10)100 CS(10)70 CS(10)100 CS(10)150 CS(10)200 CS(10)70 CS(10)100     CS(10)200
Rozměrová stabilita DS(N) DS(N)5 DS(N)5 DS(N)5 DS(N)2 DS(N)2 DS(N)2 DS(N)2 DS(N)2 DS(N)2 DS(N)5 DS(N)5 DS(N)2
Rozměrová stabilita DS(70,-) DS(70,-)1 DS(70,-)1 DS(70,-)1 DS(70,-)1 DS(70,-)1 DS(70,-)1 DS(70,-)1 DS(70,-)1 DS(70,-)1     DS(70,-)1
Deformace tlakem DLT (1)   DLT(1)5 DLT(1)5 DLT(1)5 DLT(1)5 DLT(1)5 DLT(1)5         DLT(1)5
Pevnost v tahu TR               TR 100 TR 150      
Pevnost ve smyku (kPa)               50 50     50
Dynamická tuhost SD                   SD10-30* SD10-50*  
Stlačitelnost CP 3                   CP3* CP2*  
Nasákavost WL (T)                       WL(T)5
Nasákavost WL (P) (kg/mł)               0,5 0,5      
Faktor difuzního odporu µ (-) 20-40 20-40 30-70 20-40 30-70 30-70 40-100 20-40 30-70 20-40 20-40 40-100
Reakce na oheň E E E E E E E E E E E E
Orientační hodnota objem.
hmotnosti (kg/m3)
11-15 13,5-18 18-23 13,5-18 18-23 23-28 28-35 13,5-18 18-23 10-15 15-20 25-35
Barevné označení X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X -
* hodnota dynamické tuhosti a stlačitelnosti se udává v závislosti na tloušťce desky

Chcete se dovědět více? Napište nám